PlRuRoHuSerDeFrHrEnCzCz
 |   Mapa serwisu
Strona główna  >  Nota prawna  

Dostęp do serwisu LIVEO Meble, zwanego dalej Serwisem oraz korzystanie z niego podlegają niżej podanym warunkom oraz odpowiednim przepisom prawa. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na wymienione niżej warunki.

WARUNKI

Nota informująca o zastrzeżeniu projektów mebli:
"Meble z kolekcji LIVEO Meble sp. z o.o. zostały zaprojektowane w studiu projektowym LIVEO Meble sp. z o.o., a ich wzory są zastrzeżone i chronione prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie i powielanie projektów mebli jest zabronione."

Nota informująca o zastrzeżeniu praw do zdjęć reklamowych:
"Wszystkie materiały na tej stronie, w tym zdjęcia są chronione prawami autorskimi i stanowią wyłączną własność LIVEO Meble sp. z o.o.. Zabrania się kopiowania, reprodukowania, publikowania, umieszczania w Internecie, przesyłania, transmitowania, rozpowszechniania i/lub modyfikowania zdjęć niezgodnie z opisanymi w nocie prawnej zasadami. Jakiekolwiek wykorzystanie dowolnego z materiałów w inny sposób jest naruszeniem własności intelektualnej i jest niniejszym zabronione."

Dostęp do i przeznaczenie Serwisu
Dostęp do Serwisu jest bezpłatny.Wszelkie materiały reklamowe i oświadczenia znajdujące się w Serwisie ważne są wyłącznie na terenie Polski. Serwis jest przeznaczony do prywatnego użytku dla mieszkańców Polski. Zabrania się wykorzystywania, dystrybucji, modyfikacji, przesyłania lub zmiany zawartości serwisu www bez pisemnej zgody LIVEO Meble, z wyjątkiem materiałów wykorzystywanych przez dziennikarzy.

Przeznaczenie Serwisu
Możesz pobierać materiały prezentowane na tej stronie wyłącznie do własnych, prywatnych i nie komercyjnych celów (nie dotyczy materiałów wykorzystywanych przez dziennikarzy), pod warunkiem, że zachowasz w nich wszystkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje dotyczące zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Bez upoważnienia udzielonego przez LIVEO Meble na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy tekstów, zdjęć.

Ograniczona odpowiedzialność
LIVEO Meble nie ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do Serwisu oraz z korzystania z Serwisu.
LIVEO Meble nie ponosi odpowiedzialności za treści, politykę poufności i funkcjonowanie serwisów i/lub stron, do których są zamieszczone linki (odsyłacze) w Serwisie.Przesyłanie materiałów, informacji i pytań przez Internet
LIVEO Meble nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie materiały przesłane przez Internet. Żadnych informacji ani materiałów, które zostały wysłane do LIVEO Meble przez Internet nie traktujemy jako poufne i podlegające ochronie prawnej, a LIVEO Meble nie ma obowiązku na nie odpowiadać.

LIVEO Meble nie ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do Serwisu oraz z korzystania z Serwisu.LIVEO Meble nie ponosi odpowiedzialności za treści, politykę poufności i funkcjonowanie serwisów i/lub stron, do których są zamieszczone linki (odsyłacze) w Serwisie.Przesyłanie materiałów, informacji i pytań przez InternetLIVEO Meble nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie materiały przesłane przez Internet. Żadnych informacji ani materiałów, które zostały wysłane do LIVEO Meble przez Internet nie traktujemy jako poufne i podlegające ochronie prawnej, a LIVEO Meble nie ma obowiązku na nie odpowiadać.
Przesyłając jakiekolwiek dane lub materiały przez nasz Serwis wyrażacie Państwo zgodę na to, aby LIVEO Meble mógł wykorzystywać te dane lub materiały do dowolnych celów, włączając w to reprodukcję, transmisję, publikację, przekaz radiowy i wysyłkę – nie dotyczy specjalnie oznaczonych formularzy. Zabrania się wysyłania, publikacji materiałów niezgodnych z prawem i takich, które mogłyby powodować lub zachęcać do zachowania uznawanego za przestępstwo lub inne naruszenie prawa.

Dane osobowe
Dane osobowe, takie jak Twoje nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, które zostaną nam dostarczone, będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Zmiany warunków i zastrzeżeń
LIVEO Meble może w dowolnym czasie wprowadzić zmiany do niniejszych warunków przez aktualizuję informacji zamieszczonych w Nocie prawnej w Serwisie.

Prawa autorskie
Wszystkie materiały zamieszczone Serwisie są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów nie może być kopiowany, modyfikowany, dystrybuowany, publikowany, ładowany, wyświetlany, wystawiany ani nadawany w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków, w szczególności: elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez pisemnej zgody LIVEO Meble W szczególności bez pisemnej zgody LIVEO Meble zabronione jest umieszczanie jakiegokolwiek z tych materiałów na innym serwerze.

Dozwolone jest wykorzystywanie Serwisu do użytku prywatnego, w szczególności: wyświetlanie, kopiowanie, drukowanie i przekazywanie materiałów innym osobom prywatnym pod warunkiem braku modyfikacji materiałów.

drukuj
© 2022 LIVEO Meble Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością    |   Nota prawna